Obtenir Adobe Flash Player

Zakres i cena usługi

Lp.

Rodzaj usługi

Cena

Czas trwania


1.

Integracja Sensoryczna
/diagnoza/

290 zł

3 spotkania  jedno godzinne   w tym wywiad i omówienie diagnozy


2.

Integracja Sensoryczna
            /terapia/                     

90 zł
800 zł

55 minut
karnet 10 zajęć

3.

Terapia Neurotaktylna wg dr Swetłany Masgutowej

100 zł

55 minut

4.

Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg dr Swetłany Masgutowej

100 zł

55 minut

5.

Terapia ręki

80 zł

55 minut

6.

Terapia pedagogiczna /glottodydaktyka, kinezjologia edukacyjna/

80 zł

55 minut

7.

Praca z dzieckiem Metodą Dobrego Startu wg Bogdanowicz

90 zł

55 minut

8.

Logopedia  /diagnoza/

120 zł

55 minut

9.

Logopedia /terapia/

80 zł

55 minut

10.

Terapia surdopedagogiczna

90 zł

55 minut

11.

Terapia tyflopedagogiczna

90 zł

55 minut

12.

Rehabilitacja dzieci i młodzieży

80 zł

55 minut

13.

Fizjoterapia dzieci i młodzieży

80 zł

55 minut

14.

Gimnastyka korekcyjna
/skierowanie od lekarza/

80 zł

55 minut

15.

„Klucz do uczenia się” – stymulacja rozwoju poznawczego dziecka w wieku 3- 6 lat

80 zł

55 minut

Facebook