Obtenir Adobe Flash Player

Zakres świadczonych usług

 

Lp.

Rodzaj usługi

1.

Integracja Sensoryczna /diagnoza/

2.

Integracja Sensoryczna/terapia/

3.

Terapia Neurotaktylna wg dr Swetłany Masgutowej

4.

Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg dr Swetłany Masgutowej

5.

Terapia ręki

6.

Terapia pedagogiczna /glottodydaktyka, kinezjologia edukacyjna/

7.

Praca z dzieckiem Metodą Dobrego Startu wg Bogdanowicz

8.

Logopedia  /diagnoza/

9.

Logopedia /terapia/

10.

Terapia surdopedagogiczna

11.

Terapia tyflopedagogiczna

12.

Rehabilitacja dzieci i młodzieży

13.

Fizjoterapia dzieci i młodzieży

14.

Gimnastyka korekcyjna/skierowanie od lekarza/

15.

„Klucz do uczenia się” – stymulacja rozwoju poznawczego dziecka w wieku 3- 6 lat

Facebook