Obtenir Adobe Flash Player

Demonstrator

Dla kogo i po co

Kurs jest przeznaczony dla młodzieży w wieku 12-15 lat. Celem kursu jest doskonalenie techniki jazdy, w tym jazdy sportowej oraz zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami poruszania się po trasach, zachowaniem bezpieczeństwa w górach, przygotowaniem sprzętu i "osłuchanie" z fachowym słownictwem narciarskim. Absolwenci kursu mogą być wykorzystani jako demonstratorzy podczas lekcji w-f i zimowisk. Uzyskany stopień ma być zachętą dla młodzieży do dalszego podnoszenia kwalifikacji narciarskich i popularyzacji tego sportu.

Terminy i koszty
W ramach realizacji szkolenia na stopień Demonstratora Narciarstwa PZN w celu jak najlepszego przygotowania uczestników do końcowego egzaminu i ewentualnego dalszego szkolenia na stopnie kadrowe  PZN będziemy dążyć do zrealizowania poniższego programu kursu.
1. Zgrupowanie w czasie ferii śląskich w miejscowości Bolesławów pensjonat „Violetta”- gmina Stronie Śląskie /udział obowiązkowy/.

                        Grupa A – I turnus   11-17 styczeń 2020 – 8 osób
                        Grupa B – II turnus  18-24 styczeń 2020 – 8 osób
koszt jednego turnusu to 1500 złotych plus koszty wyciągów od 50 do 100 złotych za dzień
2. Treningi na tyczkach na stoku narciarskim Cisowa lub w Sosnowcu na Stoku Środula. Koszt jednego treningu 80 złotych plus koszty wyciągów. Planujemy minimum 5 treningów w czwartki lub piątki w godzinach popołudniowych /zajęcia fakultatywne/.
3. Udział w zawodach narciarskich o puchar miast w tym między  innymi Sosnowca, Będzina, Czeladzi, Pilicy i Łaz. Koszt jednego startu 120 złotych plus koszty wpisowego i ewentualnych wyciągów. /zajęcia fakultatywne/.
4. Egzamin końcowy na stopień demonstratora  /udział obowiązkowy/.
- opłata egzaminu 100 złotych
- opłata za indeks szkoleń i praktyk w sportach śnieżnych plus odznaka 60 złotych
- koszt wyciągów w dniu egzaminu
Terminy zajęć w punkcie 2 i 3 ustalimy po zakończeniu zgłoszeń. Egzamin przewidywany jest na przełomie miesiąca lutego i marca 2020.


Kryterium kwalifikacyjne

  1. Do kursu przystępują osoby, które w roku odbywania tego szkolenia, kończą od 12 do 15 lat.
  2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia umożliwiający czynne uprawianie narciarstwa lub oświadczenie o zdolności do uprawiania narciarstwa podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych).
  3. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na udział w kursie.

Program kursu

PRAKTYKA
Najmniej 5 dni szkolenia po 5 godzin lekcyjnych dziennie,

- nauczanie i doskonalenie techniki jazdy, jazda terenowa,
- nauczanie pługu, łuków płużnych oraz śmigu i skrętu równoległego,
- trening slalomu giganta.

SLALOM GIGANT
Długość trasy mierzona czasem przejazdu "ustalającego czas" - nie krótsza niż 25 sek. Wyliczanie punktów według zasad ogólnych.
Ocena z GS jest wliczana do egzaminu końcowego.

TEORIA
: 3,5 godziny.

- zarys historii i organizacja narciarstwa w Polsce,
- elementy Programu Nauczania SITN PZN,
- bezpieczeństwo w górach (zabezpieczenie miejsca wypadku, wzywanie pomocy),
- Dekalog FIS,
- sprzęt narciarski i zasady jego przygotowania (smarowanie, regulacja wiązań) - pokaz,
- informacja o konkurencjach alpejskich.

Czas trwania: Najkrócej 6 dni na śniegu (w tym 1 dzień egzamin z jazdy technicznej).


Uprawnienia:
Brak uprawnień szkoleniowych.

Stopień Demonstratora Szkolnego PZN pozwala na przystąpienie do części I - technicznej kursu na stopień Pomocnika Instruktora PZN  po zaliczeniu Zawodów Regionalnych na min. 6 pkt.
Prawo startu w Zawodach Regionalnych , w Mistrzostwach Polski Demonstratorów Szkolnych PZN. Otrzymywanie Informatora SITN PZN .

Ważność stopnia:
Ważność stopnia wygasa po ukończeniu 16 roku życia (rocznikowo).

Egzamin:
Egzamin odbywa się w ostatnim dniu kursu.
Egzamin przeprowadza IW Kierownik Wyszkolenia Licencjonowanej Szkoły Narciarskiej.

TEORIA:
5 pytań z przerobionego materiału (egzamin ustny, pisemny lub test). Ocena od 1 - 10 pkt.

PRAKTYKA:
Slalom gigant 
Jazda techniczna: Skręt równoległy NW, smig, skręt równoległy długi lub jazda terenowa. Ocena za każdą ewolucję od 1 - 10 pkt

 

 

 

Facebook